Zaštita privatnosti

Jednostavno.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Jednostavno.hr neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Jednostavno.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Jednostavno.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

Jednostavno.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Jednostavno.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Registrirani korisnici

Registriranjem na Jednostavno.hr portal korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Jednostavno.hr ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Jednostavno.hr zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Jednostavno.hr ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.

Posluživanje oglasa

Koristimo treću osobu, agenciju za oglašavanje, koja poslužuje oglase prilikom vašeg posjeta našoj web stranici. Ovo poduzeće može koristiti podatke (izuzev vašeg imena, adrese, e-mail adrese ili telefonskog broja) o vašem posjetu ovoj web stranici kako bi vam osigurala oglase o robi i uslugama koji bi vas mogli zanimati. U sklopu posluživanja oglasa na ovaj site naš oglašivač, treća strana, može staviti ili prepoznati jedinstveni ”cookie” na vaš preglednik.